Testbatterij
 

In 2010 introduceerde de Atletiekunie de testbatterij, een serie van zes verschillende proeven met een instrument om de resultaten hiervan vast te leggen. De testen zijn bedoeld om de prestaties van de C/D junioren te monitoren.

 

Een aantal verenigingen werkt of heeft gewerkt met de testbatterij. Zij hebben de scores van hun atleten vastgelegd op de 30 meter, het standverspringen, balwerpen, een frequentieloopje, een zesminutenloop en op een lenigheidstest.

Natuurlijk wil Atletiekunie graag dat alle verenigingen de testbatterij gaan gebruiken. Hiermee kan de vereniging zelf de ontwikkeling van de atleten volgen en de motivatie verbeteren door dit soort testen en de resultataten hiervan zichtbaar te maken.

 

Uit analyse bij verenigingen over het gebruik van de testbatterij in 2010 en 2011 blijkt dat verenigingen niet voldoende aandacht kunnen besteden aan deze praktische tool, hierdoor wordt er niet structureel gebruik van gemaakt. Juist het structureel testen van de atleten optimaliseert het gebruik van het systeem. Hierdoor wordt de progressie van de atleet zichtbaar.

 

Het doel van de testbatterij wordt niet bereikt. Daarom heeft de Atletiekunie besloten om de tool te blijven aanbieden zodat verenigingen de testbatterij kunnen blijven gebruiken. De prijzen die verbonden waren aan de testbatterij komen echter te vervallen. Wel hebben de bondschoaches nog steeds zicht op de resultaten.Categorie
Vereniging